DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeiden tilannekuvaraportit on julkaistu 

Syksyllä 2021 käynnistyneiden BIOD-, DEMOGRAPHY- ja PANDEMICS-ohjelmiin kuuluvien hankkeiden tilannekuvaraportit on julkaistu strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. Tilannekuvaraportti kuvaa muun muassa hankkeen tavoitteita ja toimii pohjana hankkeen toiminnan seurannalle.

Tilannekuvaraportin kansi: Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable)

Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable) on THL:n, VATT:n, ETK:n, Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Laboren ja MDI:n muodostaman konsortion tutkimushanke. Hankkeessa etsitään tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ratkaisuja, joilla edistetään väestön hyvinvointia, vähennetään eriarvoisuutta ja parannetaan hyvinvointivaltion rahoituspohjan kestävyyttä. 

Huoltosuhteen heikkeneminen haastaa nykyisen hyvinvointivaltion taloudellisen kestävyyden, sillä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet kasvavat, eläkeläisten määrä lisääntyy ja työikäisen väestön osuus pienenee. Päätavoitteenamme on tutkia väestön ikääntymisen merkitystä ja seurauksia hyvinvointivaltion taloudelliselle ja sosiaaliselle kestävyydelle. Tutkimme myös taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden välisiä synergioita ja ristiriitoja ikääntyvän väestön kontekstissa. Tarjoamme arvokasta tietoa siitä, mitä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointivaltio tarkoittaa, ja miten sitä voidaan edistää ja ylläpitää. 

Tutustu tilannekuvaraporttiin strategisen tutkimuksen verkkosivulla (PDF).

DEMOGRAPHY-ohjelma pureutuu väestörakenteen muutoksiin

Ohjelman hankkeet etsivät ratkaisuja, joilla voidaan sopeutua väestön ikärakenteen muutoksiin ja säilyttää yhteiskunnallinen toiminta- ja uudistumiskyky. Ohjelman taustalla ovat Suomen väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku ja työikäisten määrän väheneminen.

Lue lisää DEMOGRAPHY-ohjelmasta strategisen tutkimuksen sivuilta.

DEMOGRAPHY-ohjelmaan kuuluvat: 

  • Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet (FLUX)  
  • Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON) 
  • Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience) 
  • Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen (MobileFutures) 
  • Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable)