Hoiva

Hoivaa tutkitaan hankkeen työpaketissa 4. Tavoitteena on tutkia hoivaan liittyviä vastuita ja miten erilaiset politiikat muokkaavat niitä. Tuotamme tietoa siitä, miten ikääntyneet (65-vuotiaat ja vanhemmat) ja heidän läheisensä suunnittelevat vanhuutta ja varautuvat olemassa oleviin ja mahdollisiin tuleviin avun ja hoivan tarpeisiin. Tutkimuksessa tarkastellaan, mitä ja keiden resursseja otetaan huomioon ja käyttöön, kun hoivaa tarvitaan. Huomiota kiinnitetään myös siihen, miten vanhemman ihmisen mahdollisuuksiin vaikuttavat aikaisemmat päätökset suhteessa:

 • perheeseen
 • työhön
 • eläköitymiseen
 • varallisuuteen
 • terveyteen
 • palveluihin
 • sosiaalisiin suhteisiin

Nämä päätökset ovat voimakkaasti sidoksissa aikaan ja olosuhteisiin, joissa niitä tehtiin.

Hoivan organisoiminen ja kustannusten kattaminen

Hoivan organisoiminen ja siitä aiheutuvien kustannusten kattaminen ovat osa sukupolvi- ja sukupuolisopimuksia. Nämä ovat hyvinvointivaltion osin sanoittamattomia sopimuksia siitä, millaisia vastuita eri sukupuolilla ja sukupolvien jäsenillä on etenkin palkkatyössä ja hoivassa. Kyse on siitä, että työikäiset sukupolvet ansiotyöllään ja veroja maksamalla varmistavat nuorempien, vanhempien ja muiden sellaisten ihmisryhmien toimeentulon ja huolenpidon, jotka eivät itse kykene näin tekemään.

Sukupolvi- ja sukupuolisopimusten merkitys

Sukupolvi- ja sukupuolisopimukset määrittävät ja muokkaavat solidaarisuutta: miten eri sukupolvet auttavat toisiaan taloudellisesti ja käytännössä, kuten antamalla epävirallista hoivaa. Tähän vaikuttavat käytettävissä olevat resurssit ja kulttuuriset normit, jotka muovaavat asenteita, odotuksia ja käytäntöjä. On erityisen tärkeää kiinnittää huomiota sukupuoleen, kun pyritään taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään hyvinvointivaltioon väestön ikääntyessä, sillä yhteiskunnalliset odotukset ja mahdollisuudet ovat sukupuolittuneita.

Tutkimukseen sisältyvät osat ja tutkimuskohteet:

 1. Aineistonkeruu
 2. Sukupuoli- ja sukupolvisopimukset
 3. Hoivaa koskeviin päätöksiin vaikuttavat politiikat
 4. Hoivan hinta
 5. Instituutioiden muokkaama elämänkulku

Tietosuoja

Tutustu tämän työpaketin tietosuojaselosteeseen täällä (siirryt toiselle sivulle): https://www.sustageable.fi/tietosuojaseloste/tietosuojaseloste-tyopaketti-4/

Tutkijat

Tästä osuudesta vastaa apulaisprofessori Minna Zechner Helsingin yliopistosta. Tutkijana toimii Tiina Sihto Helsingin yliopistosta.