Muutto­liike

Muuttoliikettä tutkitaan hankkeen työpaketissa 3. Analysoimme, kuinka maahanmuutto ja Suomen sisäinen muuttoliike muokkaavat väestön ikääntymiseen liittyviä taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden haasteita kansallisella ja paikallisella tasolla. Arvioimme myös erilaisten politiikkojen vaikutuksia näihin prosesseihin.

Maahanmuuton suorat vaikutukset kohdistuvat pääasiassa taloudellisesti aktiiviseen tai työikäiseen väestöön. Maahanmuutto voi lieventää tai vahvistaa ikääntymisen vaikutuksia demografisiin ja taloudellisiin huoltosuhteisiin. Keskitymme tutkimuksessamme tähän työikäiseen väestöön liittyvään potentiaaliin ja siihen vaikuttaviin politiikkoihin, mutta analysoimme myös ikääntyvän väestön kasvavaa etnistä monimuotoisuutta.

Valtakunnallisen tason lisäksi maahanmuutolla on vaikutuksia paikallisella tasolla. Nämä vaikutukset vaihtelevat erityisesti kaupunkimaisuuden mukaan. Lisäksi maan sisäisellä muuttoliikkeellä voi olla merkittäviä vaikutuksia paikallisiin väestörakenteisiin sekä hyvinvoinnin alueelliseen jakautumiseen ja paikallistalouteen. Kuntien ja kotitalouksien saamat tulonsiirrot voivat vaikuttaa tähän muuttoliikkeeseen ja näin ollen paikallisiin kestävyyshaasteisiin.

Työpaketin kiinnostuksen kohteet

  1. Maahanmuuttajien taloudellinen integraatio
  2. Maahanmuuton vaikutukset tuloerojen kehitykseen
  3. Kotouttamispolitiikan vaikutukset
  4. Etninen monimuotoisuus, eläkkeelle siirtyminen ja terveyspalvelujen käyttö
  5. Muuttoliikkeen vaikutus ikärakenteeseen ja huoltosuhteisiin paikallistasolla
  6. Kuntien ja kotitalouksien saamien tulonsiirtojen vaikutukset muuttoliikkeeseen

Tutkijat

Tästä osuudesta vastaa tutkimuspäällikkö Timo M. Kauppinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tutkijoina toimivat