SustAgeable-tutkimushanke

Väestön ikääntyminen aiheuttaa haasteita hyvinvointivaltion taloudelliselle kestävyydelle sekä nykyisen kaltaisille etuuksille ja palveluille. Tämä saattaa vaarantaa yhteiskuntamme sosiaalisen kestävyyden ja lisätä eriarvoisuutta. Pyrimme tunnistamaan, milloin taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys tukevat toisiaan, mutta myös tilanteet, joissa näiden välille syntyy ristiriitoja.

SustAgeable etsii ratkaisuja, jotka takaavat hyvinvoinnin ja turvaavat hyvinvointivaltion rahoituspohjan myös tulevaisuudessa.

Tuotamme tietoa, joka tukee päätöksentekijöitä hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan kestävyyttä koskevissa päätöksissä.

Tutkimushanke keskittyy

  1. hyvinvoinnin jakaantumiseen alueiden, sukupolvien ja ihmisryhmien välillä
  2. sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun hillitsemiseen
  3. mahdollisuuksiin pidentää työuria ja kehittää maahanmuuttajien integraatiota
  4. hoivavelvoitteiden jakaantumiseen
  5. alueellisiin eroihin väestön ikääntymisen trendeissä sisäisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen myötä

Hankkeen toteutus

Tutkimme määrällistä ja laadullista dataa

Tutkimuksessa käytämme uniikkia rekisteridataa Suomesta ja EU:n laajuista kyselydataa, joita täydennämme laadullisella tiedolla, jota keräämme haastatteluissa ja fokusryhmäkeskusteluissa.

Käymme keskustelua asiantuntijaryhmän kanssa

Käymme keskustelua ja etsimme ratkaisuja yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Eri sektoreiden asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä tukee hankkeen vuorovaikutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Etsimme yhteiskehittämiseen myös uusia kumppaneita, joten otathan yhteyttä, jos kiinnostuit hankkeesta.

Verkkopalvelu kerää ja analysoi tietoa

Verkkosivuillemme aukeaa vuonna 2022 interaktiivinen työkalu, joka kerää, analysoi ja visualisoi kansalaisten näkemyksiä hyvinvoinnista ja kestävyydestä sekä niiden edistämisestä. Palvelun kautta yhdessä tuotettua tietoa hyödynnetään tutkimuksen osana.

Taustalla konsortio ja strategisen tutkimuksen neuvosto

Toteutamme SustAgeable-hanketta konsortiossa, johon kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Labore, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), Eläketurvakeskus (ETK), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja MDI. Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Lisätietoa meistä löydät Tekijät-sivulta.

Tutkimushankkeen teemat

  1. Hyvinvoinnin jakaantuminen
  2. Työurat
  3. Muuttoliike
  4. Hoiva
  5. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot