Vuorovaikutus

Vuorovaikutus-työpaketti tukee kaikkien työkokonaisuuksien työtä ja edistää hankkeen sidosryhmätyötä,
yhteiskehittämistä ja viestintää.

Yhteistyötahomme

Yhteiskehittäminen on keskeinen osa hanketta. Käymme keskusteluja sidosryhmiemme kanssa, ja tavoitteenamme on luoda yhdessä uusia näkökulmia ja tietoa hyvinvoinnista ja kestävyydestä. Yhteistyö ja yhteiskehittäminen kumppaniemme kanssa on tärkeää hankkeen tavoitteiden saavuttamiselle.

Neuvonantajaryhmät

Yhteiskunnallinen neuvonantajaryhmä

 • Antti Kaihovaara, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jenni Pääkkönen, valtiovarainministeriö
 • Jaana Nevalainen, ympäristöministeriö
 • Jaakko Kiander, Keva
 • Irene Vuorisalo, Eläkeliitto
 • Allan Paldanius, Eläketurvakeskus

Yhteiskunnallinen neuvonantajaryhmä tukee hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuoropuhelua.

Tieteellinen neuvonantajaryhmä

 • Kenneth Nelson, SOFI, Stockholm University, Sweden
 • Andrew Clark, Paris School of Economics, France
 • Joan Costa-Font, Department of Health Policy, London School of Economics and Political Science (LSE), UK
 • Stefan Felder, Department of Economics, Basel Center for Health Economics, University of Basel, Switzerland
 • Jon Gruber, MIT, USA
 • Katja Möhring, University of Mannheim, Germany
 • Maarten van Ham, professor of Urban Geography at the Delft University of Technology
 • Janet Fast, professor, University of Alberta

Kansainvälinen tieteellinen neuvonantajaryhmä seuraa ja arvioi tieteellistä suoritustamme sekä tukee kansainvälistä yhteistyötä.

Vuorovaikutusasiantuntijat

Vuorovaikutus-työpakettia johtaa vuorovaikutusvastaava Katja Mäkkylä MDI:stä.

Vuorovaikutustiimiin kuuluvat: