Hyvinvoin­nin jakautu­minen

Hyvinvoinnin ja sen jakautumisen seurauksia tutkitaan hankkeen työpaketissa 1. Tämä työpaketti tukee koko tutkimushanketta yhteisen teoreettisen viitekehyksen käytössä. Tavoitteena on rakentaa johdonmukainen käsitys kestävyydestä väestön ikääntymisen yhteydessä. Tutkimuksen monitieteinen näkökulma ja työpakettien välinen yhteistyö tukevat tätä tavoitetta.

Perustamme työmme olemassa olevaan taloustieteelliseen, sosiologiseen ja sosiaalipoliittiseen tutkimukseen ja teorioihin, jotka koskevat hyvinvointia ja siihen liittyvää eriarvoisuutta.

Tutkimuskohteet

Tässä työpaketissa tutkimuskohteinamme ovat

  1. Yhteisen teoreettisen viitekehyksen luominen
  2. Hyvinvoinnin ja kestävyyden indikaattorit
  3. Ikääntymisen seuraukset hyvinvoinnille
  4. Ikärakenne ja tuloerot
  5. Erilaisiin tarpeisiin vastaaminen

Merkittävänä osana tätä työpakettia ovat vuorovaikutus ja yhteiskehittäminen sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa luomme uusia näkemyksiä hyvinvoinnista ja kestävyydestä. Jos kiinnostuit tuomaan näkemyksesi mukaan tutkimukseen, otathan meihin yhteyttä!

Tutkijat

Tästä osuudesta vastaa tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tutkijoina toimivat

Kiinnostuitko?

Tule mukaan tutkimukseen ja ota yhteyttä.