Sosiaali- ja terveyden­huollon menot

Terveyden edistämisen ja pitkäaikaishoidon menoja tutkitaan hankkeen työpaketissa 5. Tutkimme väestön ikääntymisen vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin alueellisesti ja koko maan tasolla Suomessa. Pyrimme ehdottamaan tapoja lieventää kustannusten nousua oikeudenmukaisilla tavoilla, jotka edistävät sekä taloudellista että sosiaalista kestävyyttä.

Väestön ikääntymisen odotetaan lisäävän terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon menoja, mikä vaarantaa järjestelmän taloudellisen kestävyyden Suomessa sekä kansallisesti että paikallisesti. Väestön ikääntymisestä johtuen terveydenhuoltomenojen BKT-osuuden ennustetaan kasvavan 6,1 prosentista 6,9 prosenttiin vuodesta 2016 vuoteen 2070. Pitkäaikaishoidon menojen kasvu on tätäkin suurempi: niiden odotetaan lähes kaksinkertaistuvan samalla aikavälillä.

Aiemmissa tutkimuksissa on sekä haastettu väitettä iästä terveydenhoitomenojen kasvua selittävänä tekijänä että todettu sen olevan tärkeä tekijä. Tällaiset tulokset ovat kriittisiä politiikan suunnittelulle, kun niitä käytetään tulevien terveydenhuoltobudjettien tason asettamisessa. Tämä tekee ikääntymisen vaikutuksista menojen kasvuun oleellisen tärkeän kysymyksen.

Työpaketin kiinnostuksen kohteet

  1. Ikääntyminen ja terveys- ja pitkäaikaishoitomenot Suomessa
  2. Ikääntyminen ja vaihtelut terveydenhuoltomenoissa Suomen eri alueilla
  3. Kustannusten hillitsemisen politiikat

Tutkijat

Tästä työpaketista vastaa professori Ismo Linnosmaa Itä-Suomen yliopistosta (UEF). Tutkijoina toimivat