Siltoja tutkimuksen ja päätöksenteon vuoropuhelulle  

Miten tiivistää tutkimuksen ja päätöksenteon yhteistyötä? Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet kutsuivat tutkijat ja päätöksenteon valmistelijat yhteiskehittämään uusia tapoja vuorovaikutukselle. 

DEMOGRAPHY-ohjelman yhteiskehittämispaja tammikuussa 2023.
Kuva: Anssi Kumpula / MDI

Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet järjestivät tammikuussa 2023 kaksi yhteiskehittämisen työpajaa, joihin osallistui hankkeiden tutkijoita ja ministeriöiden virkakuntaa.  

Tavoitteena oli kartoittaa päätöksenteon ja tutkimuksen välisen vuorovaikutuksen nykytilaa ja hahmotella mallia nykyistä tiiviimmälle vuoropuhelulle. Tärkeää oli myös saada tutkijat ja päätöksenteon valmistelijat saman pöydän ääreen keskustelemaan ja tutustumaan toisiinsa.   

– Tutkimusta ei pitäisi tehdä vain tiedon käyttäjille, vaan myös tiedon käyttäjien kanssa, kiteytti työpajojen vetäjä, LIFECON-hankkeen tutkija Laura Salonen

Päivien aikana syntyneet ajatukset on koottu oheiseen koosteeseen, jossa on hahmoteltu linkkejä tutkimuksen ja päätöksenteon teiden välille.  

Työskentelyssä käytettiin me-we-us-menetelmää, jossa näkökulmaa laajennetaan vaiheittain omasta työstä yhteiseen ymmärrykseen. Osallistujat saivat täydennettäväkseen tiekartan, jossa näkyivät erillisinä päätöksenteon ja tutkimuksen kaistat. Tavoitteena oli tunnistaa olemassa olevia siltoja niiden välillä ja ennen kaikkea ideoida uusia.   

Yhteiskehittämispajassa syntynyt tiekartta.

Päivien aikana muodostui yhteinen tilannekuva vuoropuhelun nykytilasta. Se on jo nyt tiivistä, mutta tunnistimme myös puutteita, ongelmakohtia ja esteitä. Samalla löysimme uusia, konkreettisia ideoita yhteistyön kehittämiseksi.  

– Tällaiset kohtaamiset virkakunnan ja tutkijoiden kesken ovat todella tärkeitä, ja niitä tarvitaan lisää. Me virkahenkilöt keskustelemme mielellämme tutkijoiden kanssa ja olemme mukana kehittämässä yhteistyötä, totesi työpajaan osallistunut erityisasiantuntija Sami Tantarimäki maa- ja metsätalousministeriöstä. 

Lisätietoa 

Tutustu työpajojen koosteeseen tästä.

Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet: