Tietosuojaseloste

SustAgeable – Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa  -hankkeen tietosuojaseloste. 

Rekisterinpitäjä 

SustAgeable-hanke

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: 
Katja Mäkkylä, MDI 
Osmontie 34
00610 Helsinki
katja.makkyla@mdi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon hankkeen sidosryhmien kanssa sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen toteuttamiseksi. Tällaisia tapoja ovat uutiskirjeen lähettäminen, verkkosivujen kautta tulleisiin yhteydenottoihin vastaaminen ja tapahtumailmoittautumisten hallinnointi. Tietoja luovutetaan ainoastaan DEMOGRAPHY-ohjelman vaikuttavuustyöhön.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, organisaatio)

Keräämme verkkosivujemme kautta ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka henkilö on lähettänyt yhteydenottolomakkeen, tapahtumailmoittautumisen tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Kun otat meihin yhteyttä verkkosivulomakkeen kautta, vastaanotamme viestissä jakamasi henkilötiedot, kuten etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilön oma ilmoitus tai julkisesti saatavilla oleva tieto.

Henkilötietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa tarkoitukseen, johon henkilötiedot on kerätty (tapahtumailmoittautuminen, uutiskirjeen tilaus). Minimissään tietoja säilytetään lain määrittämän ajan. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisten lakisääteisten tietojen luovutuspyyntöjen mukaisesti. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä näiden alueiden ulkopuolelle. Tiettyjen palveluiden toimittaminen edellyttää tietojen siirtämistä EU:n ulkopuolelle. Näitä ovat:

  • Verkkosivuston analytiikka (Google Analytics)
  • Uutiskirje: Mailchimp (Yhdysvallat)

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. 

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. 

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat erillisellä sopimuksella sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: 

  • Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä. 
  • Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti. 
  • Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät oli rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia. 
  • Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat siirrettävät henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot. 
  • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä. 

Evästeet 

Sivusto käyttää evästeitä. Evästeistä on mahdollista kieltäytyä.