Policy briefit

Politiikkasuositukset

Salmensuu, O. ja Sihto, T. (2024). Ikääntyvien kotihoidossa käytettävien teknologioiden oltava toimivia ja käyttäjäystävällisiä. SustAgeable Policy Brief 02/2024. https://doi.org/10.31235/osf.io/9fmbv

Järnefelt, N., Kuitto, K., Kyyrä, T., Paukkeri, T., Ravaska, T. ja Riekhoff, A-J. (2024). Sosiaaliset normit ohjaavat eläkkeelle jäämistä. SustAgeable Policy Brief 01/2024. https://doi.org/10.31235/osf.io/bdj3z

Ravaska, T. & Kanninen, O. (2022). Ikäraja vaikuttaa taloudellisia kannustimia enemmän eläkkeelle jäämiseen. VATT Policy Brief 3/22. https://www.doria.fi/handle/10024/185388?show=full