Työpaperit

Työpaperit

Kalin, Salla, Kyyrä, Tomi & Matikka, Tuomas (2023). Combining Part-time Work and Social Benefits: Empirical Evidence from Finland. VATT Working Papers 159. https://doria.fi/handle/10024/188088

Rintala, Liina, Sirniö, Outi & Vaalavuo, Maria (2023). Ulkomaalaistaustaisten lasten osuus köyhyysriskissä olevista lapsista on kasvanut. Tutkimuksesta tiiviisti 39/2023, Suomen sosiaalinen tila 6/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. https://www.julkari.fi/handle/10024/146850

Ilmakunnas, Ilari, Uotinen, Joonas & Vaalavuo, Maria (2023). Association Between Age and Subjective Economic Hardship Across the Income Distribution in Europe. SustAgeable Working Paper 2/2022. https://doi.org/10.31235/osf.io/52hvb

Kuusinen, Heidi & Vaalavuo, Maria (2023). Maahanmuuttaneet käyttävät suomalaistaustaisia vähemmän terveyspalveluita. Tutkimuksesta tiiviisti 30/2023, Suomen sosiaalinen tila 3/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. https://www.julkari.fi/handle/10024/146731

Vaalavuo, Maria & Rask, Shadia (2022). Earnings and employment trajectories among a new cohort of immigrants in Finland: does a native-born partner enhance economic integration?. SustAgeable Working Paper 1/2022. https://doi.org/10.31235/osf.io/f428y

Kyyrä, Tomi & Tuomala, Juha (2022). The Effects of Employers’ Disability and Unemployment Insurance Costs on Benefit Inflows. VATT Working Papers 152. https://doria.fi/handle/10024/186324