ETK:n Susan Kuivalainen on valittu DEMOGRAPHY-ohjelman ohjelmajohtajaksi

Ohjelmajohtaja rakentaa ohjelman kokonaisuutta yhdessä hankekonsortioiden kanssa.

Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston osastopäällikkö. Kuva: ETK, Vesa Laitinen

Eläketurvakeskuksen (ETK) osastopäällikkö Susan Kuivalainen on aloittanut DEMOGRAPHY-ohjelman ohjelmajohtajana. DEMOGRAPHY-tutkimusohjelmassa ”etsitään ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi sekä yhteiskunnan toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi”. Tutkimusohjelman on käynnistänyt strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.  

Ohjelmajohtaja rakentaa ohjelman kokonaisuutta yhdessä ohjelmaan kuuluvien hankekonsortioiden kanssa sekä edistää yhteistyötä strategisen tutkimuksen eri ohjelmien välillä. Ohjelmajohtajat myös vastaavat ohjelmien yhteisen toiminnan kehittämisestä ja vahvistavat työllään tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

DEMOGRAPHY-ohjelmaan kuuluu viisi konsortiota 

Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY) -ohjelma rakentuu seuraavien konsortioiden tutkimuksesta. 

Konsortioiden välinen yhteistyö ohjelman sisällä edesauttaa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Lue lisää 

ETK: Susan Kuivalainen strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimusohjelman ohjelmajohtajaksi – ETK mukana kolmessa tutkimuskonsortiossa

STN: Strategisen tutkimuksen uudet ohjelmajohtajat on valittu