Etsimme ratkaisuja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään tulevaisuuteen.

Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Tuotamme tietoa taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän hyvinvointivaltion edistämiseen ja ylläpitoon. Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto 3,7 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2024.
Tutustu tutkimukseen

Kerro näkemyksesi

­
Tiedätkö, mikä/mitkä asiat tekisivät sinut hyvinvoivaksi elämässäsi?

Osallistu hoivan kustannuksia koskevaan tutkimukseen

Etsimme osallistujia hoivan kustannuksia koskevaan kysely- ja haastattelututkimukseen. Voit halutessasi osallistua joko molempiin tai vain toiseen. Tavoitteenamme on selvittää, millaisia kuluja hoivasta syntyy, kenelle ja miten niitä katetaan ja mitä tehdään, ellei niitä saada katettua.

Viimeisimmät artikkelit

Maahanmuuttaneiden työllistymistä voidaan edistää julkisin toimenpitein

Maahanmuuton kasvattamista esitetään ratkaisuna väestön ikääntymisen luomiin haasteisiin. Suomeen tullaan monesta syystä, ja onnistunut työllistyminen ja integroituminen osaksi suomalaista yhteiskuntaa eivät kuitenkaan ole itsestään selviä asioita. Toimivat ja tehokkaat toimenpiteet ovat keskeisiä, mikäli haluamme kaikkien työpanoksen kansantalouden käyttöön.

Gerontologia-lehti: Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ikääntyvässä yhteiskunnassa

Suomen väestö ikääntyy nopeasti. Nykyisessä ke­hityksessä työikäisten määrä vähenee ja sosiaali­- ja ter­veyspalveluiden käyttäjien ja eläkkeensaajien määrä kasvaa, mikä haastaa hyvinvointivaltion taloudellista kantokykyä. Riittävän eläketulon ja palveluiden saan­nin kannalta on tärkeää, että alueellinen eri­arvoisuus ei lisäänny ja että eri ihmisryhmiä kohdellaan yhdenvertaisesti. Tavoitteena on siis luoda sellainen ikääntyvä yh­teiskunta, joka on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä.

Tapahtuma­kalenteri

Käymme keskusteluja sidosryhmiemme kanssa läpi hankkeen, ja tavoitteenamme on luoda yhdessä uusia näkökulmia ja tietoa hyvinvoinnista ja kestävyydestä.
Siirry tapahtumakalenteriin

Kiinnostavia podcasteja hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan kestävyydestä ja sen tulevaisuudesta

Ratkaisuja etsimässä hyvinvointimme takaamiseksi tulevaisuudessa.