Etsimme ratkaisuja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään tulevaisuuteen.

Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Tuotamme tietoa taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän hyvinvointivaltion edistämiseen ja ylläpitoon. Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto 3,7 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2024.
Tutustu tutkimukseen

Kerro näkemyksesi

­
Tiedätkö, mikä/mitkä asiat tekisivät sinut hyvinvoivaksi elämässäsi?

Osallistu hoivan kustannuksia koskevaan tutkimukseen

Etsimme osallistujia hoivan kustannuksia koskevaan kysely- ja haastattelututkimukseen. Voit halutessasi osallistua joko molempiin tai vain toiseen. Tavoitteenamme on selvittää, millaisia kuluja hoivasta syntyy, kenelle ja miten niitä katetaan ja mitä tehdään, ellei niitä saada katettua.

Viimeisimmät artikkelit

Suomen sosiaaliturvassa omintakeiset periaatteet

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisilla etuuksilla sosiaalisia riskejä turvataan Suomen lisäksi viidessä eri Euroopan maassa. Suomi erottui muista maista siinä, että jokaisen riskin kohdalla oli tarjolla myös ei-vakuutustyyppinen etuus, joka ei edellyttänyt aiempaa työhistoriaa.

Ikääntyneiden elinoloissa merkittävää alueellista vaihtelua

Vasta julkaistu tutkimus avaa alueellisia eroja väestön ikärakenteessa ja ikääntyneiden elinoloissa Suomessa. Kaupunkialueilla ikääntyneiden pienituloisuus on huomattavasti vähäisempää. Hyvinvointialueilla, joilla 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on suurempi, myös ikääntyneen väestön pienituloisuus ja puutteellisesti varustetussa asunnossa asuminen ovat yleisempiä.

Kiinnostavia podcasteja hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan kestävyydestä ja sen tulevaisuudesta

Ratkaisuja etsimässä hyvinvointimme takaamiseksi tulevaisuudessa.