Etsimme ratkaisuja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään tulevaisuuteen.

Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Tuotamme tietoa taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän hyvinvointivaltion edistämiseen ja ylläpitoon.
Tutustu tutkimukseen

Kerro näkemyksesi

­
Tiedätkö, mikä/mitkä asiat tekisivät sinut hyvinvoivaksi elämässäsi?

Osallistu hoivan kustannuksia koskevaan tutkimukseen

Etsimme osallistujia hoivan kustannuksia koskevaan kysely- ja haastattelututkimukseen. Voit halutessasi osallistua joko molempiin tai vain toiseen. Tavoitteenamme on selvittää, millaisia kuluja hoivasta syntyy, kenelle ja miten niitä katetaan ja mitä tehdään, ellei niitä saada katettua.

Viimeisimmät artikkelit

Gerontologia-lehti: Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ikääntyvässä yhteiskunnassa

Suomen väestö ikääntyy nopeasti. Nykyisessä ke­hityksessä työikäisten määrä vähenee ja sosiaali­- ja ter­veyspalveluiden käyttäjien ja eläkkeensaajien määrä kasvaa, mikä haastaa hyvinvointivaltion taloudellista kantokykyä. Riittävän eläketulon ja palveluiden saan­nin kannalta on tärkeää, että alueellinen eri­arvoisuus ei lisäänny ja että eri ihmisryhmiä kohdellaan yhdenvertaisesti. Tavoitteena on siis luoda sellainen ikääntyvä yh­teiskunta, joka on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä.

Koulutuserot näkyvät työurien pitenemisessä

Viimeaikaisten eläkeuudistusten keskiössä on ollut tavoite siitä, että vanhuuseläkkeelle jäädään yhä myöhemmin ja työssä jatketaan aiempaa pidempään. Tavoite on Euroopan maille yhteinen, sillä huoltosuhde heikkenee väestön ikääntyessä ja työikäisen väestön vähentyessä.

Sosiaalinen kestävyys -tiimi hakee korkeakouluharjoittelijaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sosiaalinen kestävyys -tiimi hakee korkeakouluharjoittelijaa 1.11.2022–28.2.2023 (tai sopimuksen mukaan) SustAgeable-hankkeeseen (Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa) ja INVEST-hankkeeseen (Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaivahanke).

Kiinnostavia podcasteja hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan kestävyydestä ja sen tulevaisuudesta

Ratkaisuja etsimässä hyvinvointimme takaamiseksi tulevaisuudessa.