Etsimme ratkaisuja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään tulevaisuuteen.

Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Tuotamme tietoa taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän hyvinvointivaltion edistämiseen ja ylläpitoon. Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto 3,7 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2024.
Tutustu tutkimukseen

Kerro näkemyksesi

­
Tiedätkö, mikä/mitkä asiat tekisivät sinut hyvinvoivaksi elämässäsi?

Osallistu hoivan kustannuksia koskevaan tutkimukseen

Etsimme osallistujia hoivan kustannuksia koskevaan kysely- ja haastattelututkimukseen. Voit halutessasi osallistua joko molempiin tai vain toiseen. Tavoitteenamme on selvittää, millaisia kuluja hoivasta syntyy, kenelle ja miten niitä katetaan ja mitä tehdään, ellei niitä saada katettua.

Viimeisimmät artikkelit

Ikääntyneiden elinoloissa merkittävää alueellista vaihtelua

Vasta julkaistu tutkimus avaa alueellisia eroja väestön ikärakenteessa ja ikääntyneiden elinoloissa Suomessa. Kaupunkialueilla ikääntyneiden pienituloisuus on huomattavasti vähäisempää. Hyvinvointialueilla, joilla 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on suurempi, myös ikääntyneen väestön pienituloisuus ja puutteellisesti varustetussa asunnossa asuminen ovat yleisempiä.

Suojaosa lisäsi työttömyyden aikaista työntekoa, muttei edistänyt kokoaikaista työllistymistä

Satunnaista ja osa-aikaista työtä tekevien työttömien osuus kasvoi huomattavasti, kun työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat otettiin käyttöön. Yksittäisillä aloilla, kuten palvelualoilla ja terveydenhuollossa, työttömyyden aikainen työskentely yleistyi selvästi. Suojaosilla ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta työllistymiseen kokoaikaisesti.

Sukupolvisopimuksen käsitettä määrittelemässä

Sukupolvien väliset suhteet ovat tällä hetkellä maailmanlaajuisesti keskellä suuria murroksia. Muun muassa ilmastokriisi ja väestön ikääntyminen vaikuttavat väistämättä sukupolvien välisiin suhteisiin, kun keskustelua käydään esimerkiksi ilmastotoimien keinoista ja kiireellisyydestä tai eläkejärjestelmän rahoituspohjasta. Päätöksillä on pitkäaikaisia vaikutuksia nykyisille ja tuleville sukupolville ja on olennaista, miten murroksiin vastataan sosiaalisesti kestävällä tavalla, ilman että ajaudutaan sukupolvien väliseen konfliktiin.

Tapahtuma­kalenteri

Käymme keskusteluja sidosryhmiemme kanssa läpi hankkeen, ja tavoitteenamme on luoda yhdessä uusia näkökulmia ja tietoa hyvinvoinnista ja kestävyydestä.
Siirry tapahtumakalenteriin

Kiinnostavia podcasteja hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan kestävyydestä ja sen tulevaisuudesta

Ratkaisuja etsimässä hyvinvointimme takaamiseksi tulevaisuudessa.