Julkistustilaisuudessa tarkasteltiin hoivan monia puolia

Hoivan pimeä puoli -teoksessa hoivaa tarkastellaan näkökulmista, joista sitä ei ole aiemmin juurikaan tarkasteltu. Julkistustilaisuudessa teoksen toimittajat kertoivat antologian sisällöistä. Tilaisuudessa päästiin seuraamaan myös teoksen teemoihin liittyvää paneelikeskustelua.

Hoivan pimeä puoli -teoksen julkistamistilaisuus. Toimittajat Tiina Sihto ja Paula Vasara.
Hoivan pimeä puoli -teoksen julkistustilaisuus Jyväskylän kaupunginkirjastossa. Kirjan toimittajat Tiina Sihto ja Paula Vasara esittelivät teosta.

Torstaina 27.4. Jyväskylän kaupunginkirjastoon oli kokoontunut joukko vasta julkaistusta Hoivan pimeä puoli -teoksesta kiinnostuneita kuulijoita. Teoksen toimittajat Tiina Sihto ja Paula Vasara avasivat tilaisuuden kertomalla teoksen syntyprosessista ja määrittelemällä, mitä hoivalla ja sen pimeällä puolella tarkoitetaan.

He lainasivat Joan Trontoa määritellessään hoivan laajasti kaikeksi, mitä teemme ylläpitääksemme, jatkaaksemme ja korjataksemme ‘maailmaamme’. Hoivan pimeän puolen he määrittelivät hoivaan liittyviksi rakenteiksi, käytännöiksi, teoiksi, ajatuksiksi ja tunteiksi, joista on vaikea puhua ja joihin liittyy tabuluonteisuutta tai stigmaa.

Teoksen toimittajat totesivat, että hoivaa ja sen pimeitä puolia on tärkeää käsitellä, sillä hoivaan liittyy ristiriitaisuutta niin hoivaajan kuin hoivattavan näkökulmasta. Hoivaajalle hoiva voi olla palkitsevaa ja luonnollinen osa elämänkulkua, mutta se voidaan kokea myös uuvuttavana ja pakotettuna velvollisuutena. Hoivattavan tarpeita voidaan täyttää tavalla, joka mahdollistaa hyvän elämän, mutta hoivasuhde voi myös olla valtasuhde, jossa piilee kaltoinkohtelun ja jopa väkivallan mahdollisuus.

Teos avaa hoivan pimeitä puolia monipuolisesti

Vasta julkaistu teos käsittelee hoivan pimeitä puolia monesta näkökulmasta. Hoivan katveet läheissuhteissa -osassa avataan esimerkiksi lasten ja nuorten roolia sairaan vanhempansa hoivaajana.

Lapset ja nuoret sairaan vanhempansa hoivaajina -luvussa Tiina Sihto ja Kirsi Hokkila kirjoittavat hoivan kuvastoon tyypillisesti kuulumattomista lapsista ja nuorista, jotka hoivaavat mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsiviä vanhempiaan. Tilaisuudessa mukana ollut Hokkila korosti, että lapset eivät useinkaan tunnista hoivaamista hoivaamiseksi, vaan hoiva ja sen pimeät puolet hahmottuvat heille vasta myöhemmin aikuisiällä.

Tiina Sihdon ohella toinenkin SustAgeablen tutkija, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Minna Zechner, on kirjoittanut teokseen. Zechnerin ja kollegoiden kirjoittama luku on teoksen Vinoumat rakenteissa -osassa, jossa käsitellään hoivajärjestelyjen monimutkaista palapeliä ja erilaisten politiikkatoimien seurauksia hoivalle. Zechner kollegoineen tarkastelee luvussa hoivapalveluiden finansialisaatiosta Suomessa. Hoivan finansialisaatiolla viitataan rahoitusmarkkinoiden roolin ja kontrollin kasvuun hoivapalveluissa.

Teoksen muissa osissa tarkastellaan tapoja, jolla yleisesti hyväksytyiksi koetut normit voivat kaventaa äitien toimimisen ja elämisen tilaa sekä käydään eettistä pohdintaa läsnäolosta hoivan ammatillisissa ja institutionaalisissa kohtaamisissa ja rakenteiden ja käytänteiden merkityksestä.

Hoivan tulevaisuus – miten kohtaamme hoivan pimeitä puolia?

Teoksen esittelyn jälkeen tilaisuudessa siirryttiin seuraamaan paneelikeskustelua, jossa mukana olivat teokseen kirjoittaneet väitöskirjatutkija ja Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Kirsi Hokkila, väitöskirjatutkija ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Riku Laakkonen sekä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja ja erikoissosiaalityöntekijä Sointu Möller ja Jyväskylän seudun mielenterveysseuran puheenjohtaja Marja Heikkilä. Paneelikeskustelussa käsiteltiin teoksen aiheita laajasti ja mukaan tuotiin myös mielenterveyteen ja sen hoivaan liittyvät kysymykset.

Kirjan toimittajat painottivat, että on tärkeää huomioida hoivaan liittyvien ongelmien ratkaisuyritysten voivan tuottaa myös epätoivotuttuja ja ennalta arvaamattomia lopputulemia. Hoivaan kytkeytyvien ongelmien ratkaisuksi he ehdottivat ennen kaikkea universaalin haavoittuvuuden tunnistamista, tunnustamista ja siihen vastaamista yhteiskunnan rakenteiden mahdollistamilla tavoilla.

”Hyvä hoiva mahdollistuu vain niin, että käsitellään myös hoivan pimeitä puolia”, teoksen toinen toimittaja Sihto kiteytti tilaisuuden lopussa.

Tilaa teos

Hoivan pimeä puoli -teoksen voi tilata täältä.