Demography-ohjelman avaustilaisuuden anti yksiin kansiin

Strategisen tutkimuksen Demography-ohjelman avaustilaisuus 15.8.2022 kokosi yhteen tutkijat ja sidosryhmät. Tilaisuudessa pureuduttiin väestörakenteen muutoksen syihin ja seurauksiin sekä etsittiin ratkaisuja sen tuomiin haasteisiin. Tutustu koontijulkaisuun.

Lue lisää

Väestörakenteen muutokset – Syyt, seuraukset ja ratkaisut -dokumentin kansikuva.

Demography kick off, koonti (PDF) (avautuu uuteen välilehteen)