Työnantajien näkemykset sopivasta eläkeiästä vaihtelevat eri Euroopan maissa

Tuoreesta tutkimuksesta ilmenee, että maan lakisääteinen eläkeikä näyttää olevan vahvasti yhteydessä eläkeikänormeihin ja työnantajien normit ovat korkeammat maissa, joissa lakisääteinen eläkeikä on korkeampi.

Työnantajien ja työntekijöiden keskimääräiset ikänormit maittain ”liian nuori siirtymään eläkkeelle” ja ”liian iäkäs työskentelemään”.
Työnantajien ja työntekijöiden keskimääräiset ikänormit maittain ”liian nuori siirtymään eläkkeelle” ja ”liian iäkäs työskentelemään”. Keltaisella ”liian nuori siirtymään eläkkeelle” (työntekijät), oranssilla ”liian nuori siirtymään eläkkeelle” (työnantajat); vaaleansinisellä ”liian iäkäs työskentelemään” (työntekijät), tummansinisellä ”liian iäkäs työskentelemään” (työnantajat).

Erikoistutkija Aart-Jan Riekhoff tarkastelee tuoreessa tutkimusartikkelissaan, miten eurooppalaisten työnantajien eläkeikänormit eroavat työntekijöiden eläkeikänormeista ja miten työnantajien eläkeikänormit vaihtelevat eri Euroopan maissa.

Vaikka kaikkialla Euroopassa poliittinen paradigma on siirtynyt aikaisesta eläköitymisestä työurien pidentämiseen, on työnantajien palkattava ja pidettävä kiinni ikääntyvästä työvoimastaan. Jos työnantajat eivät ole halukkaita työllistämään ja pitämään työssä iäkkäämpiä työntekijöitä, poliittiset toimet, joilla työurien pidentämiseen kannustetaan uran loppupäässä, saattavat jäädä tehottomiksi.

Riekhoffin tutkimuksen aineistona on Eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen (European Social Survey, ESS) aineisto, joka on kerätty 27 Euroopan maasta vuonna 2018. Työnantajiksi on tutkimuksessa katsottu itsensä työllistävät, joilla on työntekijöitä sekä johtajat, joilla on alaisia. Aineisto pitää sisällään kysymykset siitä, milloin henkilö on ”liian nuori siirtymään eläkkeelle” ja milloin henkilö on ”liian iäkäs työskentelemään”.

Riekhoff tarkastelee tutkimuksessaan maittain ikäväliä, jonka alarajana on ”liian nuori siirtymään eläkkeelle” ja ylärajana ”liian iäkäs työskentelemään”. Näillä ikärajoilla oletetaan olevan vaikutusta, kun työnantajat tekevät päätöksiä työntekijöiden rekrytoinnista ja kouluttamisesta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kaikkiaan Euroopassa työnantajien eläkeikänormit ovat useimmiten työntekijöiden normeja korkeammat ja työnantajat näyttävät suhtautuvan työntekijöitä myönteisemmin entistä iäkkäämmäksi työskentelyyn ja myöhempään eläkkeelle siirtymiseen.

Tulokset osoittavat myös, että maan lakisääteinen eläkeikä näyttää olevan vahvasti yhteydessä eläkeikänormeihin, ja työnantajien normit ovat korkeammat maissa, joissa lakisääteinen eläkeikä on korkeampi. Maiden sosiaalisesti ja kulttuurisesti määrittyneet ikänormit vaikuttavat myös vahvasti, sillä tutkimus osoittaa, että kussakin maassa työnantajien ja työntekijöiden eläkenormit ovat lähellä toisiaan.

Lue artikkeli

Riekhoff, A.J. (2023). Employers’ Retirement Age Norms in European Comparison, Work, Aging and Retirement, waad015. https://doi.org/10.1093/workar/waad015

Artikkelin kirjoittaja Aart-Jan Riekhoff työskentelee erikoistutkijana Eläketurvakeskuksessa, joka on julkaissut tutkimusartikkelista aiemmin mediatiedotteen. SustAgeable-hankkeessa Riekhoff työskentelee Työurat-työpaketissa, jossa tutkitaan työurien pidentämistä ja eläkkeelle siirtymisen lykkäämistä.

Lisätietoja