Vanhushoivan taloudellistaminen

Julkisten toimijoiden, markkinoiden, järjestöjen, perheiden ja yksilöiden välisiä hoivavastuita ohjataan ja hallitaan eri tavoin hoivapolitiikan avulla. Jotkut näistä politiikoista edistävät hoivan taloudellistamista. Palautuuko vanhushoiva naisten kotona tekemäksi näkymättömäksi työksi?

Vanhusten hoiva tapahtuu suhteissa toisiin: joko toisilleen tuttujen henkilöiden välillä tai hoivaa tarvitsevan ja hoivatyöntekijän (ammattilaisen) välillä. Tästä suhdeperustaisesta toiminnasta on viime aikoina tullut tärkeä globaali poliittinen kysymys. Feministiset, vammaisten ja omaishoitajien intressiryhmät ja aihepiirin tutkijat ovat olleet eturintamassa hoivan politisoinnissa. Viime vuosina väestön ikääntyminen ja erityisesti vanhushoiva ovatkin yhä keskeisempiä päätöksenteon kysymyksiä.

Hyvinvointivaltioissa julkisten toimijoiden, markkinoiden, järjestöjen, perheiden ja yksilöiden välistä hoivavastuuta ohjataan eri tavoin hoivapolitiikan avulla. Jotkut näistä politiikoista edistävät hoivan taloudellistamista. Taloudellistaminen tarkoittaa sitä, että aiemmin ei-taloudellisina pidetyt elämänalueet ja käytännöt käyvät läpi prosessin, jossa niihin liittyviä menettelytapoja muokataan sopiviksi markkinoiden käytäntöihin.

Taloudellistaminen on usein vanhushoivan markkinaistamisen ensi askel. Markkinaistaminen viittaa toimenpiteisiin, jotka tukevat ja edistävät markkinoille tyypillisten toimintatapojen käyttöönottoa, markkinoiden sekä ostajien ja myyjien luomista sekä tehostavat markkinamekanismien käyttöä hoivan käytännöissä.

Vanhushoivan taloudellistaminen ja markkinoihin tukeutuva hoivapolitiikka luo muutoksen, jossa hoiva perustuu tai sen oletetaan perustuvan markkinoihin ja voiton tekemiseen. Kun hoiva on markkinoiden kysymys, se voi pahimmillaan poistua politiikan agendalta ja johtaa siihen, että hoiva on yhä enemmän yksityinen kysymys. Tällöin vanhushoiva saattaa palautua naisten kodeissa tekemäksi näkymättömäksi työksi.

Lue lisää

Zechner, M. (2022). Economization of Care for Older Adults. In: Baikady, R., Sajid, S., Przeperski, J., Nadesan, V., Rezaul, I., Gao, J. (eds) The Palgrave Handbook of Global Social Problems. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68127-2_300-1

Lisätietoja