Relabeling, retirement and regret – Ikäraja vaikuttaa taloudellisia kannustimia enemmän eläkkeelle jäämiseen

Artikkelissa Relabeling, retirement and regret tutkittiin Suomen eläkejärjestelmään vuoden 2005 alussa tehdyn muutoksen vaikutuksia. Täyden eläkkeen ikärajan laskemisella on huomattavasti merkittävämpi vaikutus eläkkeelle siirtymiseen kuin taloudellisilla kannustimilla. Eläkeiän alarajan laskeminen aikaisti eläkkeelle jäämistä, vaikka joustava eläkeikä olisi mahdollistanut työnteon jatkamisen entistä pidempään. Uudistuksen takia aiemmin eläköityneet palasivat työmarkkinoille muita todennäköisemmin.

Tutkimuskohteena oli Suomen eläkejärjestelmään vuoden 2005 alussa tehty muutos. Tutkimuksessa selvitettiin, miten taloudelliset kannustimet ja ikäraja vaikuttavat eläkkeelle jäämiseen. Ikärajan uudelleen nimeämistä kutsutaan tutkimuksessa ‘relabeling’-termillä, koska koska tutkittavassa ikäryhmässä ‘varhaiseläkeläisistä’ tuli uudistuksen jälkeen ‘vanhuuseläkeläisiä’.

Uudistuksessa luotiin ns. joustava eläkeikä, jonka seurauksena alimman täyden eläkkeen ikäraja laski 65 vuodesta 63 vuoteen. Samalla työskentelyn jatkamista ikävuosien 63–68 välillä alettiin kannustaa eläkkeen vuosittaisella 4,5 %:n karttumaprosentilla, jota kutsuttiin yleisesti superkarttumaksi.

Kansainvälisessä tutkimuksessa on havaittu, että eläkkeelle jäädään yleensä heti, kun täyteen eläkkeeseen oikeuttava ikä täyttyy. Aiemmin on ollut vaikea erotella, miten paljon itse ikä ohjaa eläkkeelle jäämistä, ja kuinka suuri vaikutus on taloudellisilla kannustimilla.

Tutkimuksessa havaittiin, että taloudellisilla kannustimilla on väliä eläköitymispäätökseen. Kuitenkin eläkeiän muutos ohjasi eläköitymistä kaikkein vahvimmin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että aikaisin eläköityjät palaavat työmarkkinoille muita todennäköisemmin.

Lue lisää

Gruber, Jonathan, Kanninen, Ohto & Ravaska, Terhi (2022). Relabeling, retirement and regret. Journal of Public Economics. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272722000792#ak005

Ravaska, Terhi & Kanninen, Ohto (2022). Ikäraja vaikuttaa taloudellisia kannustimia enemmän eläkkeelle jäämiseen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Policy brief 3/2022. https://vatt.fi/ikaraja-vaikuttaa-taloudellisia-kannustimia-enemman-elakkeelle-jaamiseen

Policy brief (PDF)

Lisätietoja