Eläkeikä nousee ja henkilöstö ikääntyy – mitä ajattelevat työnantajat? – Katso tallenne

Miten työnantajat suhtautuvat yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin? Entä miten työnantajat näkevät työurien pidentämistavoitteet? Millä tavoin työpaikoilla tuetaan työurien pidentämistä, ja minkälaisia eroja on toimialojen välillä?

Eläketurvakeskuksen ja SustAgeable-konsortion tutkimusseminaarissa 16.5.2022 keskusteltiin työnantajille vuonna 2021 tehtyyn kyselyyn perustuvan tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksessa selvitettiin työnantajien näkemyksiä yli 55-vuotiaista työntekijöistä ja työurien pidentämisestä. Tutkimustuloksista kertoi erikoistutkija Noora Järnefelt Eläketurvakeskuksesta.

Alustuksia seurasi vilkas paneelikeskustelu, jossa olivat mukana:

  • Juha Antila, SAK
  • Elina Pylkkänen, TEM
  • Jenni Pitkänen, Teknologiateollisuus
  • Katja Veirto, Elo

Katso tallenne

Lisätietoja tutkimuksesta

Järnefelt, N. & Riekhoff, A.-J. & Laaksonen, M. & Liukko, J. (2022) Työnantajien näkemyksiä eläkeiästä ja työurien pidentämisestä: Työnantajatutkimusten tuloksia vuosilta 2004, 2011 ja 2021. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2022.