SustAgeable-konsortio sai merkittävän rahoituksen taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden tutkimukseen

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi SustAgeable –  Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa -konsortiolle rahoituksen kolmevuotiseen tutkimushankkeeseen. Hankkeen päätavoitteena on tutkia väestön ikääntymisen merkitystä ja seurauksia hyvinvointivaltion taloudelliselle ja sosiaaliselle kestävyydelle.  

Hankkeessa tutkitaan myös taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden välisiä synergioita ja ristiriitoja ikääntyvän väestön kontekstissa. Tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa siitä, mitä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointivaltio tarkoittaa, ja miten sitä voidaan edistää ja ylläpitää.

– Tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa, jolla kyetään oikeasti vaikuttamaan kestävän hyvinvointivaltion kehittämiseen. Tieteellisten saavutusten lisäksi tutkimustulosten yhteiskunnallinen vaikuttavuus on tärkeässä roolissa hankkeessa. Tämä on kunnianhimoinen, mutta samalla valtavan innostava hanke, ja olen todella kiitollinen saamastamme rahoituksesta, kertoo konsortion johtaja Maria Vaalavuo THL:stä.

SustAgeable etsii ratkaisuja hyvinvoinnin takaamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa

Hankkeen lähtökohtana on huoltosuhteen heikkeneminen, joka haastaa nykyisen hyvinvointivaltion taloudellisen kestävyyden, sillä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet

kasvavat, eläkeläisten määrä lisääntyy ja työikäisen väestön osuus pienenee. Nämä kehityskulut vaihtelevat alueittain maahanmuuton, kaupungistumisen ja nykyisen ikärakenteen mukaan.

Tutkimuksessa SustAgeable keskittyy 

  1. hyvinvoinnin ja voimavarojen jakautumiseen alueittain sekä sukupolvien ja väestöryhmien välillä
  2. kustannusten kasvun hillintään sosiaali- ja terveyspalveluissa
  3. työllisyyden parannusmahdollisuuksiin pidentämällä työuria, lykkäämällä eläkkeelle siirtymistä ja edistämällä maahanmuuttajien kotoutumista
  4. läheisten hoivavelvollisuuksiin sukupuoli- ja sukupolvinäkökulmasta
  5. maahanmuutosta ja kaupungistumisesta johtuvan ikääntymisen paikalliseen vaihteluun.

Tutkimuskonsortioon kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VATT, Eläketurvakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Labore ja MDI. SustAgeable kuuluu Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, DEMOGRAPHY (2021–2027) -ohjelmaan.

Lue lisää

Stategisen tutkimuksen neuvosto päätti vuoden 2021 rahoitettavat konsortiot

Hankkeen julkinen kuvaus