Monisairastavuus aiheuttaa suuren taloudellisen taakan

Tuore tutkimus ”Costs of multimorbidity: a systematic review and meta-analyses” osoitti, että monisairastavuus aiheuttaa suuren taloudellisen taakan sekä terveydenhuoltojärjestelmälle että yhteiskunnalle.

Sairaalan käytävä.

Monisairastavuus (multimorbidity) on kasvava globaali ilmiö, joka rasittaa monissa maissa väestön terveyttä ja taloutta. Tämä systemaattinen katsaus antaa käsityksen monisairastavuuden kustannuksista käsittelemällä seuraavia tutkimuskysymyksiä:

  • Mitä näyttöä monisairastavuuden kustannuksista on olemassa?
  • Miten tiettyjen tautiyhdistelmien kustannukset vaihtelevat maittain?
  • Miten kustannukset vaihtelevat sairausyhdistelmien välillä?
  • Mitkä ”kustannusten osatekijät” ovat yleisimmin mukana näissä tutkimuksissa?

Tutkimuksen mukaan monisairastavuus aiheuttaa suuren taloudellisen taakan sekä terveydenhuoltojärjestelmälle että yhteiskunnalle. Tulosten mukaan keskimääräiset kustannukset vuodessa olivat korkeimmat potilailla, jotka sekä sairastavat syöpää että kärsivät mielenterveyden häiriöistä. Myös diabeteksen ja verisuonisairauksien yhteisesiintyvyys kuluttaa paljon terveydenhuollon resursseja. Artikkelin tulosten mukaan sairauksien yhteisesiintyvyys voi myös synnyttää terveydenhuollon kustannukset, jotka ovat suuremmat kuin yksittäisten sairauksien kustannusten summa.

Monisairastavuuden kustannuksia koskevissa tutkimuksissa otetaan tyypillisesti huomioon vain rajoitettu määrä sairausyhdistelmiä, ja tutkimusta on tehty vain vähän matala- ja keskituloisissa maissa ja Euroopassa. Tulevaisuudessa monisairastavuuden tiedonkeruuseen ja kustannuslaskentaan tulisi edelleen kehittää täsmällisiä ja standardoituja menetelmiä, jotta sen kustannuksista saataisiin kattavampaa ja vertailukelpoisempaa näyttöä.

Tutkimuksen on rahoittanut Antwerpenin yliopiston BOF-DOCPRO-apuraha.

Lue artikkeli

Phuong, B. T., Kazibwe, J., Nikolaidis, G. F., Linnosmaa, I., Rijken, M. & van Olmen, J. (2022). Costs of multimorbidity: a systematic review and meta-analyses. BMC Medicine. https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02427-9

Artikkeleiden kirjoittajat Ismo Linnosmaa ja Mieke Rijken työskentelevät SustAgeable-hankkeen Sosiaali- ja terveydenhuollon menot -työpaketissa, jossa tutkitaan muun muassa väestön ikääntymisen vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin alueellisesti ja koko maan tasolla Suomessa.

Lisätietoja

Työpaketin johtaja, konsortion varajohtaja, professori