Ismo Linnosmaa

Työpaketin johtaja, konsortion varajohtaja, professori

Ismo vastaa Sosiaali- ja terveydenhuollon menot -työpakeista (WP5), jossa tarkastellaan ikääntymisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon menojen yhteyttä sekä keinoja, joilla menojen kasvua voidaan hillitä sosiaalisesti kestävällä tavalla. Ismon osaamisaluetta ovat ikääntyneiden palvelujen kustannukset, vaikuttavuus, elämänlaadun mittaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoiden toiminta.

Asiantuntemus

  • Ikääntyneiden palvelut
  • Kustannukset
  • Vaikuttavuus
  • Elämänlaatu
  • Markkinat

Kirjoittajan viimeisimmät artikkelit sivustolla

Artikkelit

Zechner, M., Vaalavuo, M., Linnosmaa, I., Kyyrä, T., & Kauppinen, T. (2022). Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ikääntyvässä yhteiskunnassa.Gerontologia, 36(3), 317–324. https://doi.org/10.23989/gerontologia.117120