HY: Tutkija suosittaa: hoiva-alalla tarvitaan paluuta kokonaisvaltaisuuteen ja matalan kynnyksen palveluihin

Ikääntyneiden sosiaalisiin ongelmiin pitää kiinnittää lisää huomiota, ja hoivatyövoiman vajetta pitäisi eettisistä syistä pyrkiä ratkaisemaan kotimaisin voimin. Apulaisprofessori Minna Zechner esittää ratkaisuehdotuksia hoiva-alan tämänhetkisiin kipupisteisiin.

Lue juttu Helsingin yliopiston uutisarkistosta