Sosiaalinen kestävyys -tiimi hakee korkeakouluharjoittelijaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sosiaalinen kestävyys -tiimi hakee korkeakouluharjoittelijaa 1.11.2022–28.2.2023 (tai sopimuksen mukaan) SustAgeable-hankkeeseen (Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa) ja INVEST-hankkeeseen (Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaivahanke).

Pienryhmätyöskentelyä fläppipaperin ympärillä

Korkeakouluharjoittelija osallistuu rekisteriaineistolla tehtävään tutkimukseen liittyen maahanmuuttajien taloudelliseen hyvinvointiin.

Harjoittelija osallistuu tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin kokeneen tutkijan apuna: kirjallisuuskatsauksen tekeminen, kvantitatiivisten analyysien suorittaminen rekisteriaineistolla, tutkimustulosten tulkinta ja tutkimusartikkelin kirjoittaminen englanniksi. Harjoittelijan toivotaan suorittavan loppuvaiheen opintojaan esimerkiksi sosiaalipolitiikan, taloustieteen, tilastotieteen tai sosiologian alalla.

Tehtävä antaa myös erinomaisen mahdollisuuden tehdä gradutyö hankkeeseen liittyen.

Lue lisää

Valtiolle.fi: Korkeakouluharjoittelija (SustAgeable ja INVEST) (avautuu uuteen välilehteen)