Minna Zechner

Työpaketin johtaja, apulaisprofessori

Minna johtaa Hoiva-työpakettia (WP4). Hänen osaamisaluettaan on laadullinen tutkimus ja aiheina etenkin vanhusten hoiva, palveluiden käyttö ja hoivapolitiikka.

Asiantuntemus

  • Vanhuus
  • Hoiva
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Hoivapolitiikka

Kirjoittajan viimeisimmät artikkelit sivustolla

Artikkelit

Zechner, M. (2022). Economization of Care for Older Adults. In: Baikady, R., Sajid, S., Przeperski, J., Nadesan, V., Rezaul, I., Gao, J. (eds) The Palgrave Handbook of Global Social Problems. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68127-2_300-1

Zechner, M., Vaalavuo, M., Linnosmaa, I., Kyyrä, T., & Kauppinen, T. (2022). Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ikääntyvässä yhteiskunnassa. Gerontologia, 36(3), 317–324. https://doi.org/10.23989/gerontologia.117120

Hoppania, Hanna Kaisa, Karsio, Olli, Näre, Lena, Vaittinen, Tiina & Zechner, Minna (2022). Financialization of Eldercare in a Nordic Welfare State. Journal of Social Policy. https://doi.org/10.1017/S0047279422000137

Vabø, Mia, Zechner, Minna, Stranz, Anneli, Graff, Lea & Sigurðardóttir, Sigurveig H. (2022) Is Nordic eldercare facing a (new) collaborative turn? Social Policy & Administration https://doi.org/10.1111/spol.12805