Kansainvälinen tutkimusyhteistyö avaa uusia näkökulmia

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa SustAgeable-hanketta. Tapasimme suomalais-alankomaalaisen tutkimusyhteistyön merkeissä Utrechtissä terveyspalvelujen tutkimuskeskuksessa NIVEL:ssä. Tavoitteena oli viedä tutkimustamme yhdessä eteenpäin ja syventää yhteistyötä suomalaisten ja alankomaalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon menojen tutkijoiden välillä.

Utrechtin maisema joen rannalta. Joenranta, jossa kävelytie. Taustalla on rakennuksia ja autoja.

SustAgeablen työpaketissa Ikääntyminen, menot ja kustannusten hillitseminen terveydenhuollossa ja pitkäaikaishoidossa tutkimme, liittyykö ikääntyminen terveydenhuolto- ja pitkäaikaishoitomenoihin ja miten. Ehdotamme tapoja hillitä kustannusten nousua tasapuolisella tavalla, jolla voidaan edistää sekä taloudellista että sosiaalista kestävyyttä.

Tätä työpakettia toteutamme Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. UEF:stä mukana ovat professori Ismo Linnosmaa, lehtori Minna Kaarakainen, post doc -tutkija Olli Salmensuu, tohtoriopiskelija Terhi Auvinen, tutkija Lauri Kortelainen ja professori Mieke Rijken, joka toimii myös NIVEL:ssä Alankomaissa vanhempana tutkijana. THL:stä tiimissä on mukana tutkija Tuukka Holster.

Miksi kansainvälinen yhteistyö on tärkeää?

SustAgeable-hankkeessa työskentelemme kansainvälisten kumppaneiden kanssa eri maissa, kuten Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Suurin osa kumppaneistamme näissä maissa on hankkeen tieteellisen neuvonantajaryhmän jäseniä, mikä takaa laajan asiantuntemuksen ja kokemuksen muista maista, joissa väestö ikääntyy.

Suomen kaltaiselle pienelle maalle kansainvälinen tutkimusyhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Se tuo uutta tietoa ja uusia näkökulmia siihen, miten Suomi voisi edelleen muuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmäänsä pysymään taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävänä seuraavina vuosikymmeninä, kun kohtaamme samaan aikaan sekä väestön ikääntymisen että työvoiman vähenemisen haasteen.

NIVEL:n punatiilinen päärakennus.
NIVEL eli Netherlands Institute for Health Services Research edistää Alankomaiden terveydenhuoltojärjestelmän laatua ja tehokkuutta.

Tämä haaste on kansallinen mutta koskee myös monia muita maita. Siksi uskomme, että SustAgeable-hanke voisi hyötyä kansainvälisestä suuntautumisesta ja kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä tutkimuksen laadun, tehokkuuden ja innovatiivisuuden lisäämiseksi. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö tukee laajasti kansallista kasvua ja kehitystä. Yhteistyö vahvistaa tietoa ja vuorovaikutusta. Lisäksi se antaa perspektiiviä ilmiöihin ja auttaa vertailemaan ja ymmärtämään eri näkökulmia.

Suomalais-alankomaalaista tutkimuskumppanuutta

SustAgeablessa meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä tiivistä yhteistyötä suomalaisten ja alankomaalaisten kumppaneiden kanssa. Tiivistä tutkimusyhteistyötä Alankomaiden kanssa tuo muun muassa Mieke Rijkenin panos Itä-Suomen yliopiston tutkimukseen sekä Minna Kaarakaisen huhtikuinen vierailu paikan päällä NIVEL:ssä sekä muissa teemaan kytkeytyvissä alankomaalaisissa instituuteissa ja yliopistoissa.

Vierailun tavoitteena oli tehdä yhteistyötä hankkeen puitteissa ja vahvistaa yhteistyötä organisaatioidemme välillä ja muiden alankomaalaisten tutkimuslaitosten kanssa. Varsinkin koronarajoitusten jälkeen oli mukavaa tavata ja työskennellä ihmisten kanssa kasvotusten!

Mieke Rijken ja Minna Kaarakainen poseeraavat NIVEL-kyltin edessä.
Mieke Rijken ja Minna Kaarakainen tapasivat tutkimusvierailulla Alankomaissa NIVEL:ssä.

Vaikka tutkimuksessamme ei ole kyse vertailusta, on hyvä saada näkemyksiä eri maista. Alankomaiden terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmä eroaa Suomen järjestelmästä: suomalainen järjestelmä perustuu verorahoitteisiin julkisiin palveluihin, kun taas Alankomaiden järjestelmä nojaa pakollisiin vakuutuksiin. Väestön ikääntyminen on molemmissa maissa nopeaa, mutta palvelujärjestelmän eroavaisuudet haastavat julkisia palveluita eri tavoin.

Kirjallisuuskatsauksista keinoja kustannusten hillintään

Yhteistyötä teemme erityisesti työpaketin kustannusten hillitsemisen politiikkoihin keskittyvässä osuudessa, jossa teemme systeemisen katsauksen selvittääksemme keinot, jotka hillitsevät tehokkaasti ikääntyneiden ihmisten terveydenhuolto- ja pitkäaikaishoitokustannusten kasvua ilman kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia. Työ aloitettiin kirjallisuuskatsauksilla talvella 2022 yhteisvoimin UEF:n ja NIVEL:n kanssa Cyluksen ja kumppaneiden (2019) käsitteellisen viitekehyksen mukaisesti.

Tässä osuudessa olemme valinneet tarkasteluun kolmentyyppisiä politiikkoja

  1. politiikat, joilla edistetään kustannustehokkaita terveys- ja pitkäaikaishoitotoimenpiteitä, joilla hallitaan tehokkaasti tarpeita sekä innovaatioiden ja teknologian käyttöä tehokkuuden lisäämiseksi
  2. terveyden ja pitkän aikavälin integrointi sekä hoito- ja muut palvelumallit 
  3. politiikat, jotka tukevat hyväksyttävää, tasapuolista ja tehokasta rahoitusta ja tulonsiirtoja.

Tulossa haastatteluja päättäjille

Työpakettimme sisältää myös haastatteluja suomalaisille vanhusten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen rahoituksesta ja järjestämisestä vastaaville päättäjille. Haastatteluissa kartoitetaan muun muassa heidän halukkuuttaan ​​ryhtyä tehokkaisiin kustannussäästötoimiin, jotka ylläpitävät sukupolvien ja alueiden välistä tasapuolisuutta. Haastattelujen teemat päätetään kirjallisuuskatsauksen jälkeen. Vaikka haastattelut pidetään Suomessa, suunnittelemme sisällön ja analysoimme lopputuloksen yhdessä.

Lue lisää sosiaali- ja terveyden huollon menot -työpaketista (siirryt toiselle sivulle): https://www.sustageable.fi/tutkimus/terveysmenot/

Lisätietoja