Kutsu hoivan kustannuksia koskevaan tutkimukseen

Etsimme osallistujia hoivan kustannuksia koskevaan kysely- ja haastattelututkimukseen. Voit halutessasi osallistua joko molempiin tai vain toiseen.

Olemme kiinnostuneita siitä, millaisia kustannuksia hoivaa tarvitsevat ikääntyneet ja heidän läheisensä määrittävät hoivan tarpeen aikaansaamiksi. Esimerkiksi apuvälineet, kodin muutostyöt, erityisruoat tai vaikka siivouspalvelu ja kampaajan tilaaminen kotiin voivat olla hoivan tarpeen synnyttämiä kustannuksia. Tavoitteena on selvittää, millaisia kuluja hoivasta syntyy, kenelle ja miten niitä katetaan ja mitä tehdään, ellei niitä saada katettua.

Sovellut hyvin tutkimuksemme osallistujaksi, mikäli

● Olet yli 65-vuotias, ja tarvitset sairauden, vamman tai iän vuoksi tukea, apua ja hoivaa jokapäiväiseen elämään (esim. liikkumiseen, kodinhoitoon)

TAI

● Toimit tällä hetkellä tai olet toiminut viimeisen vuoden aikana omaishoitajana yli 65-vuotiaalle läheisellesi, jolla on hoivatarpeita. Sinun ei tarvitse olla omaishoidon tuen saaja.

TAI

● Sinulla on yli 65-vuotias läheinen, jolla on hoivatarpeita. Osallistut tällä hetkellä tai olet osallistunut viimeisen vuoden aikana hänen hoivaansa, mutta et toimi tai ole toiminut hänelle omaishoitajana.

Haastattelu

Haastattelut ovat yksilöhaastatteluja, mutta mukaan saa ottaa toisen henkilön, jos haluaa. Kysymme haastattelussa haastateltavan elämänkulkuun, toimeentuloon sekä hoivaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi esitämme kysymyksiä siitä, millaiset palvelut ovat tuoneet itselle kustannuksia hoivan tarvitsijana, omaishoitajana tai hoivan tarvitsijan muuna läheisenä, sekä näiden kustannusten määrästä.

Haastattelujen kesto on noin yhdestä kahteen tuntia, ja haastattelut nauhoitetaan tietoturvallisilla nauhureilla haastateltavien tähän suostuessa. Haastattelut voidaan tehdä kasvotusten tai etäyhteyksien (puhelimen tai verkkoyhteyden) välityksellä.

Haastateltavaksi voi ilmoittautua joko tämän linkin kautta (avautuu uuteen välilehteen) tai suoraan projektin tutkijalle (Tiina Sihto, tiina.sihto@helsinki.fi, p. 050 465 65 24).

Kysely

Kyselyssä pyydämme sinua pohtimaan hoivan kustannusten määrää (€/kk) sekä sitä, miten nämä kustannukset katetaan.

Kyselyyn vastaamiseen on hyvä varata aikaa noin 30 minuuttia. Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta (avautuu uuteen välilehteen). Kyselyn lopussa on vielä mahdollista ilmoittautua haastatteluun jättämällä yhteystiedot.

Osallistuminen haastatteluun ja kyselyyn tapahtuu luottamuksellisesti. Tutkimuksen tuloksia esitellessä huolehditaan, että tutkimukseen osallistuneita tai heidän läheisiään ei voida tunnistaa. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Löydät tutkimuksen tietosuojailmoituksen täältä. Halutessasi saat lisätietoa tietosuojasta sekä tutkimuksen kulusta myös tutkijoilta.

Hoivan kustannuksia koskeva tutkimuksemme tehdään osana Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa konsortiota SustAgeable (Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa).

Lisätiedot

Tutkijatohtori Tiina Sihto, Helsingin yliopisto, tiina.sihto@helsinki.fi, p. 050 465 65 24

Apulaisprofessori Minna Zechner, Helsingin yliopisto, minna.zechner@helsinki.fi, p. 050 478 594