Tiedeklubi: Sosiaalisen kestävyyden merkitys ikääntyvässä yhteiskunnassa

Päivämäärä 18. toukokuun 2022
Kellonaika 58:22
Kuuntele podcast
Ohto Kanninen, Ilari Ilmakunnas ja Maria Vaalavuo
Ohto Kanninen, Ilari Ilmakunnas ja Maria Vaalavuo toukokuun 2022 Tiedeklubilla Rosebud sivullisessa.

Turun yliopiston sosiologian professori ja THL:n tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo, Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Ilari Ilmakunnas ja Laboren johtava tutkija Ohto Kanninen keskustelivat 18.5.2022 Tiedeklubilla hyvinvoinnista ja sosiaalisesta kestävyydestä ikääntyvässä yhteiskunnassa. Ohjelmasta vastasi Vaalavuon johtama, Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama SustAgeable-konsortio.

Hyvinvoinnin mittarina käytetään usein bruttokansantuotetta. Tuloilla toki onkin yhteys hyvinvointiin, mutta hyvinvointi on muutakin kuin bruttokansantuote. Bruttokansantuotteen riittämättömyyttä hyvinvoinnin mittarina havainnollistaa se, että vauraissa maissa ihmiset voivat huonosti, ovat masentuneita ja uupuneita. Rinnalle tulisikin kehittää toisenlaisia mittareita.

Suomessa väestö ikääntyy, mikä on aiheuttanut huolta huoltosuhteesta. Aiempaa moniulotteisempi ymmärrys hyvinvoinnista voisi lievittää huolta. Hyvinvointia voitaisiin tarkastella ei-aineellisilla mittareilla, kuten merkityksen tunteella ja sillä, millaiset suhteet ihmisillä on toisiin ihmisiin. Ongelmana tällä hetkellä kuitenkin on, että sosiaalipolitiikka ja hyvinvoinnin mittarit ovat kaukana tällaisista kysymyksistä – politiikan agenda muuttuu hitaasti.

Useissa tutkimuksissa on havaittu niin sanottu U-käyrä: elämänlaatu ja hyvinvointi ovat korkeimmillaan nuorilla ja ikääntyneillä, keski-ikäisillä hyvinvointi on sitä vastoin alimmillaan. Nuorilla sosiaaliset suhteet voivat kompensoida pienituloisuutta, eläkeläisillä taas omistusasunto voi kompensoida pienentyneitä tuloja. Ikääntyneillä on myös viisautta ja kykyä rakentaa mielekäs elämä, minkä lisäksi he voivat nuoria paremmin keskittyä välittömästi hyvinvointia lisääviin toimintoihin.

Hyvinvointivaltio voi edistää hyvää vanhuutta tukemalla luottamusta toisiin ihmisiin, instituutioihin ja turvaverkkoihin. Tällöin kyse ei kuitenkaan ole vain vanhuspolitiikasta vaan myös esimerkiksi varhaiskasvatuksesta ja koulutuspolitiikasta. Hyvä vanhuus alkaa rakentua jo kehdossa.

Tieteellisten seurain valtuuskunta koordinoi Tiedeklubi-tapahtumasarjaa. Kevään 2022 Tiedeklubien ohjelmasta vastaavat TSV:n ohella Nuorisotutkimusseura, Kirjallisuudentutkijain seura ja SustAgeable-hanke. Yhteistyössä on mukana myös Helsingin yliopiston Alumniyhdistys.

Tekstivastine

Podcastin tekstivastineen löydät TSV:n sivuilta.