Maria Vaalavuo

Konsortion johtaja, dosentti

Maria johtaa SustAgeable-konsortiota ja vastaa Hyvinvoinnin jakaantuminen -työpaketista (WP1). Maria on perehtynyt erityisesti eriarvoisuuden, terveyserojen ja huono-osaisuuden tutkimiseen. Hän toivoo tutkimuksensa kehittävän ymmärrystämme hyvinvointivaltion ja sosiaalisen kestävyyden suhteesta.

Asiantuntemus

  • Eriarvoisuus
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Sosiaalipolitiikka
  • Terveyserot

Kirjoittajan viimeisimmät artikkelit sivustolla

Artikkelit

Zechner, M., Vaalavuo, M., Linnosmaa, I., Kyyrä, T., & Kauppinen, T. (2022). Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ikääntyvässä yhteiskunnassa.Gerontologia, 36(3), 317–324. https://doi.org/10.23989/gerontologia.117120