Joonas Ollonqvist

Erikoistutkija

Joonas toimii tutkijana työpaketeissa Hyvinvoinnin jakaantuminen (WP1) ja Muuttoliike (WP3). Hän on kiinnostunut siitä, miten talouspolitiikka vaikuttaa työnteon kannustimiin ja tulonjakoon. Joonas on perehtynyt talouspolitiikan tulonjako- ja työllisyysvaikutusten arviointiin.

Asiantuntemus

  • Taloudellinen eriarvoisuus
  • Sosiaaliturva
  • Vaikutusarviointi
  • Köyhyys
  • Tulonjako
  • Eläköityminen