Katja Ilmarinen

Erikoistutkija

Katja on mukana Hoiva-työpaketissa (WP4), jossa tutkitaan hoivaan liittyviä vastuita ja miten erilaiset
politiikat muokkaavat näitä vastuita sekä millaisia kustannuksia hoivan saamiseen liittyy.

Katjan mielenkiinto kohdistuu erityisesti sosiaalipalveluihin ja niiden asiakasmaksuihin, palvelujen käyttöön, hoivapolitiikkaan, hyvinvointiin sekä eriarvoisuuteen.

Asiantuntemus

  • Eriarvoisuus
  • Hoiva
  • Hyvinvointierot
  • Palvelujärjestelmä
  • Sosiaalipalvelut
  • Sosiaalipolitiikka
  • Vanhuspalvelut

Kirjoittajan viimeisimmät artikkelit sivustolla