Heidi Kuusinen

Harjoittelija

Heidi toimii korkeakouluharjoittelijana Muuttoliike-työpaketissa (WP3). Harjoittelun ohessa Heidi kirjoittaa pro gradu -tutkielmaansa ulkomaalaistaustaisten lasten terveyspalvelujen käytöstä ja kustannuksista.

Asiantuntemus

  • Terveyserot
  • Kustannukset