Kaisa Lähteenmäki-Smith

Johtava asiantuntija

Valtiotieteiden tohtori Kaisa on aktiivisesti tutkinut ja kehittänyt yhteiskehittämisen ja ilmiölähtöisen dialogin työkaluja ja menetelmiä tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä. Kaisa innostuu erityisesti yhteiskunnallisista kokeiluista ja dialogeista, jotka haastavat ajattelua ja osaamista uudella tavalla, sekä hyvinvointivaltion pelastamisesta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoin. Kaisa tukee hankkeen viestintää ja vuorovaikutusta (WP6).

Asiantuntemus

  • Yhteiskehittäminen
  • Vuorovaikutus ja viestintä
  • Aluekehitys ja elinvoima ilmiöinä
  • Osallisuuden ja elämänlaadun moninaiset ulottuvuudet