DEMOGRAPHY Talks: Muuttoliike Suomessa ja alueelliset erot

Päivämäärä 7.11.2023
Kellonaika 14:00

Marraskuussa järjestettävän DEMOGRAPHY Talks -webinaarin aiheena on muuttoliike Suomessa ja alueelliset erot.

DEMOGRAPHY Talks -webinaarit ovat tiiviitä alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja antavat siihen uusia näkökulmia.

Marraskuussa järjestettävän webinaarin aiheena on muuttoliike Suomessa ja alueelliset erot. Kaupungistuminen on edennyt Suomessa tasaisesti viime vuosikymmeninä. Maan sisäinen ja kansainvälinen muuttoliike keskittävät väestöä suurille kaupunkiseuduille. Samalla erot väestöllisessä huoltosuhteessa ovat kasvaneet kaupunkien ja maaseudun välillä. Suurten kaupunkien sisällä puolestaan tulotason ja etnisen taustan mukaiset erot alueiden väestörakenteessa ovat kasvaneet. Tällaisten muutosten merkitys riippuu osittain siitä, mikä prosessi ne tuottaa, eli onko kyse muuttoliikkeestä vai alueilla pysyvän väestön muutoksista.

  • Mitä vaikutuksia muuttoliikkeellä on alueiden väestörakenteeseen?
  • Miten alueelliset erot näkyvät ihmisten elämässä?
  • Miten esimerkiksi sosiaaliset suhteet, koettu sosiaalinen tuki ja yhteisöllinen osallistuminen jakautuvat alueittain Suomessa ja laajemmin Euroopassa, ja miten nämä ovat yhteydessä väestönkehitykseen?

Muuttoliikkeen merkitys asuinalueiden väestörakenteen muutoksessa

Tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable)

Sosiaalisten suhteiden alueelliset erot

Professori Markus Jokela, Helsingin yliopisto, Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience)

Voit ilmoittautua webinaariihin alla olevan linkin kautta. Ilmoittauduttuasi saat sähköpostiisi kalenterikutsun, jossa on linkki Teamsissa toteutettavaan webinaariin. Pääset liittymään webinaariin saamasi linkin kautta noin 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

Suomen väestö ikääntyy, syntyvyys laskee ja työikäisten määrä vähenee. Väestönkehityksessä on kyse perustavanlaatuisista muutoksista, jotka vaikuttavat laaja-alaisesti yhteiskuntaamme, talouteemme ja ihmisten elämään. DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet tutkivat, miten väestölliset muutokset muokkaavat suomalaista yhteiskuntaa ja miten muutoksiin voidaan vaikuttaa ja sopeutua.

DEMOGRAPHY-Talks.