DEMOGRAPHY Talks: Läheissuhteiden merkitys hyvinvoinnille digitalisoituvassa maailmassa

Päivämäärä 9.4.2024
Kellonaika 14:00

Hyvinvointi on vahvasti jaettua. Yhden hyvinvointi muuttuu toisen hyvinvoinnin kanssa ja toimivat ihmissuhteet ovat tärkeitä kaikenikäisille ihmisille.

Tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin koetun hyvinvoinnin jaettua luonnetta yli 50-vuotiaiden puolisoiden kesken Euroopassa, havaittiin, että kumppanien hyvinvoinnin välillä oli vahva yhteys. Tulisiko hyvinvointia lähestyä yksilökeskeisyyden sijaan yhteisenä? Mitä seurauksia hyvinvoinnin jaetulla luonteella saattaisi olla korkeamman hyvinvoinnin tavoittelulle yhteiskunnallisesti?

Nykyisillä informaatio- ja viestintäteknologioilla on vaikutusta perhe- ja sukulaissuhteisiin ja sitä kautta hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan läheisyys vähentyy ja konfliktit lisääntyvät perheenjäsenten välillä runsaan älypuhelimien ja sosiaalisen median käytön seurauksena. Toisaalta esimerkiksi isovanhempiin on helpompi pitää yhteyttä teknologian avulla. Millainen digiarki tukee perhesuhteita?

Webinaari välitetään Teamsin kautta. Ilmoittadu mukaan tämän linkin kautta. Saat Teams-linkin paluupostissa.

Ohjelma

Jaettu hyvinvointi yli 50-vuotiaiden puolisoiden kesken
Tutkija Joonas Uotinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SustAgeable
Tutkija Terhi Auvinen, Itä-Suomen yliopisto, SustAgeable

Informaatio- ja viestintäteknologioiden vaikutus perhe- ja sukulaissuhteisiin
Erikoistutkija Kristiina Tammisalo, Turun yliopisto, NetResilience

DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoaa tutkittua tietoa väestön muutoksista. Webinaarit ovat tiiviitä, alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja antavat siihen uusia näkökulmia.

DEMO Talks 9.4.24